LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 24
Jednym z podstawowych celów zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku jest

A.
B.
C.
D.