LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
Krzesło sanitarne wykorzystuje się u osób starszych i niepełnosprawnych przede wszystkim w celu

A.
B.
C.
D.