LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
Zestaw do wymiany worka na mocz u pacjenta leżącego w łóżku powinien zawierać między innymi

A.
B.
C.
D.