LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
Zgodnie z algorytmem, w trakcie wykonywania toalety porannej po umyciu zębów, a przed umyciem twarzy chorego leżącego w łóżku, ręcznik należy ułożyć

A.
B.
C.
D.