LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 21
Po zdjęciu okładu rozgrzewającego/ciepłego, nałożonego wcześniej na skórę pacjenta, skóra w miejscu okładu powinna być

A.
B.
C.
D.