LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 23
Pacjenta przebywającego drugą dobę na oddziale neurologicznym z powodu udaru mózgu, z niedowładem połowiczym lewostronnym, należy układać w łóżku

A.
B.
C.
D.