LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 4
Którą z informacji opiekun powinien przekazać pielęgniarce?

A.
B.
C.
D.