LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Opiekując się w domu podopiecznym, który do przemieszczania się używa wózka inwalidzkiego opiekun powinien w pierwszej kolejności

A.
B.
C.
D.