LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 18
Przed podaniem pierwszego posiłku nowo przyjętemu pacjentowi opiekun powinien przede wszystkim

A.
B.
C.
D.