LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 11
Po zakończonych czynnościach pielęgnacyjnych rękawice jednorazowe opiekun powinien wrzucić do worka koloru

A.
B.
C.
D.