LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Po wykonaniu toalety porannej szczoteczkę do zębów pacjenta opiekun powinien

A.
B.
C.
D.