LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Do których czynności procesu transportowego należy formowanie jednostek ładunkowych?

A.
B.
C.
D.