LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Który dokument jest wymagany zgodnie z prawem unijnym do wykonywania przez przedsiębiorstwo międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego?

A.
B.
C.
D.