LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Które umowy regulują międzynarodowe przewozy materiałów niebezpiecznych w transporcie lądowym?

A.
B.
C.
D.