LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy jednego kierowcy dwuosobowej załogi pojazdu samochodowego wynosi

A.
B.
C.
D.