LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Przedstawione w tabeli etapy procesu przewozowego występują w transporcie
A.
B.
C.
D.