LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Ile wynosiła prędkość eksploatacyjna/handlowa pojazdu, który rozwoził towar zgodnie z przedstawionym schematem, jeśli czas jazdy trwał 5 godzin?
A.
B.
C.
D.