LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Na podstawie wykresu oceń, które przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło najwyższy współczynnik niezawodności dostaw.
A.
B.
C.
D.