LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
Konosament, w którym pozostawiono niewypełnioną rubrykę "Consignee" lub wpisano "to bearer", to konosament

A.
B.
C.
D.