LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Jaką masę przewożonego ładunku należy wpisać w liście przewozowym, jeżeli do naczepy załadowano 98 m3 wełny mineralnej o objętości właściwej 7 m3/t?

A.
B.
C.
D.