LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Który znak umieszczony na opakowaniu transportowym wskazuje środek ciężkości ładunku?
A.
B.
C.
D.