LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Na podstawie cennika oblicz wartość netto usługi przewozu na odległość 100 km materiałów budowlanych o masie 20 t.
A.
B.
C.
D.