LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiono przewóz intermodalny w systemie "ruchomej drogi" z wykorzystaniem wagonów
A.
B.
C.
D.