LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Na podstawie cennika oblicz wysokość opłaty za obsługę jednego pełnego kontenera 20ft, jeżeli wykonane będą następujące czynności: przeładunek ze statku na plac składowy, składowanie przez 7 dni oraz przeładunek z placu składowego na wagon kolejowy.
A.
B.
C.
D.