LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
System załadunku przy użyciu pojazdu przedstawionego na rysunku jest możliwy dzięki zastosowaniu
A.
B.
C.
D.