LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
Na podstawie fragmentu rozrządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów ustal, jaka może być maksymalna długość przedstawionego zestawu drogowego?
A.
B.
C.
D.