LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 27
Który model organizacji zadań transportowych przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.