LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 19
Zgodnie z fragmentem umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych środek transportu o oznaczeniu FRC umożliwia przewóz ładunków w zakresie temperatur
A.
B.
C.
D.