LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 31
Pisemnym poświadczeniem wydanym załadowcy przez armatora, stwierdzającym, że określony w tym dokumencie towar będzie przyjęty na wskazany statek w podanym porcie przeznaczenia i po określonej stawce frachtowej, jest

A.
B.
C.
D.