LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Kierowca pojazdu przewożącego żywność w warunkach chłodniczych powinien posiadać aktualny oryginał

A.
B.
C.
D.