LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
Masa własna przedstawionego pojazdu wynosi 14 t. Umieszczono w nim ładunek o masie 28 t. Korzystając z zamieszczonego fragmentu rozporządzenia oblicz, o ile ton została przekroczona ładowność przedstawionego pojazdu?
A.
B.
C.
D.