LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 29
Na podstawie wykresu ustal maksymalną ładowność paletowego wózka widłowego unoszącego na wysokość do 3 m.
A.
B.
C.
D.