LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku postępowania administracyjnego, jest

A.
B.
C.
D.