LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Zgodnie z zamieszczonym schematem organizacyjnym bezpośrednim przełożonym dla osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. obsługi prawnej jest
A.
B.
C.
D.