LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 29
Zgodnie z Konstytucją RP nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawuje

A.
B.
C.
D.