LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu należy do wyłącznej kompetencji

A.
B.
C.
D.