LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Zadania i kompetencje w zakresie oświaty, określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach odrębnych, na obszarze województwa w imieniu wojewody wykonuje

A.
B.
C.
D.