LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
W trakcie użytkowania pralki automatycznej doszło do awarii urządzenia. W następstwie tej awarii użytkownik pralki doznał porażenia prądem elektrycznym. Według opinii biegłego, pralkę automatyczną, która była przyczyną wypadku użytkownika, ze względu na swą niedostateczną jakość, uznano za produkt niebezpieczny. Użytkownik pralki postanowił wystąpić do producenta pralki o wypłatę odszkodowania za powstałą szkodę. Okazało się, że w umowie kupna-sprzedaży pralki zawarto klauzulę, zwalniającą producenta pralki od ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt. Zgodnie z przytoczonymi przepisami Kodeksu cywilnego zastrzeżenie takie
A.
B.
C.
D.