LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 9
Przedsiębiorca Adam Biały rozpowszechniał fałszywe informacje o towarach produkowanych przez swego konkurenta Krzysztofa Kowalika w celu odebrania mu klientów, przez co naraził go na szkodę. Krzysztof Kowalik będzie w tej sytuacji mógł dochodzić swoich praw przed

A.
B.
C.
D.