LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 11
Właściciel samochodu Janusz Ząbek złożył w starostwie powiatowym wniosek o rejestrację pojazdu, ale nie dołączył do niego wymaganych przepisami prawa dokumentów. Organ w takiej sytuacji powinien wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje

A.
B.
C.
D.