LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Adam Stolarski złożył w urzędzie gminy wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Przed wydaniem decyzji wnioskodawca poinformował na piśmie organ, że nie jest już zainteresowany lokalem z zasobu gminy, tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji organ
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.