LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie administracyjne w drodze

A.
B.
C.
D.