LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
Przedstawione wezwanie sporządzone jest wadliwie, ponieważ nie wskazuje
A.
B.
C.
D.