LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 9
Pisemne postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody, zawartej przez strony postępowania administracyjnego, zostało doręczone stronie 15 maja. Ostatnim dniem na złożenie zażalenia jest

A.
B.
C.
D.