LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Wpływy z tytułu podatku akcyzowego są źródłem dochodów budżetu

A.
B.
C.
D.