LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
Cyfrą 2 na rysunku oznaczono
A.
B.
C.
D.