LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Na rysunku przedstawiono przekładnię o zębach
A.
B.
C.
D.