LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Narzędzie pomiarowe, przedstawione na rysunku, służy do sprawdzania
A.
B.
C.
D.