LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
Do produkcji rdzeni magnetycznych transformatorów stosuje się

A.
B.
C.
D.