LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 27
Części podzespołów przeznaczone do montażu urządzenia powinny być uporządkowane na stanowisku pracy według

A.
B.
C.
D.